Konkurs na witacze dożynkowe rozstrzygnięty.

Witacze to słomiane konstrukcje w różnorodnych formach maja za zadanie udekorowanie miejscowości oraz informowanie przejeżdżających przez nią osób o nadchodzącym święcie.W konkursie na „Najładniejszy, najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy ” wzięło udział dwanaście sołectw: Bezwola I, Bezwola II, Bojanówka, Branica Kolonia, Kuraszew, Lisiowólka, Ossowa, Suchowola, Świerże, Wohyń I, Wohyń II, Wólka Zdunkówka. Komisja konkursowa w składzie Agnieszka Buch-przewodnicząca, Bernarda Jóźwik, Iwona Babicz-Kalinowska miała nie lada wyzwanie. Przy ocenie pod uwagę brała: materiał użyte wykorzystane przy budowie witaczy, walory estetyczne, technikę wykonania, sposób prezentacji płodów rolnych, oryginalność formy oraz kreatywność. Konkurs był świetną okazją do dobrej zabawy i dbania o tradycję, ale również do integracji lokalnej społeczności. Wyniki zostały ogłoszone podczas Dożynek Gminno- Parafialnych w Wohyniu. Zwycięskim sołectwom nagrody wręczył wójt Gminy Wohyń-p. Tomasz Jurkiewicz.I miejsce- sołectwo Bezwola I, II miejsce- sołectwo Wólka Zdunkówka, III miejsce- sołectwo Ossowa, sołectwo Branica Kolonia. Wyróżnienia: Bezwola II, Bojanówka, Kuraszew, Lisiowólka, Suchowola, Świerże, Wohyń I, Wohyń II,Wszystkim serdecznie gratulujemy!