Eliminacje Gminne „40 MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO”

ELIMINACJE GMINNE „40 MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO”

Po dłuższej przerwie do kalendarza wydarzeń kulturalnych Gminy Wohyń powrócił „Mały Konkurs Recytatorski” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a Gminne Centrum Kultury w Wohyniu postanowiło w tym roku zorganizować jego Eliminacje Gminne. Właśnie w czwartek, 13 maja br. w GCK odbyły się eliminacje 40 Małego Konkursu Recytatorskiego. Zaprezentowało się 15 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych tj.: klasy I – III (4 uczestników), klasy IV – VI (6 uczestników) oraz klasy VII – VIII (5 wykonawców). Tematyka tej edycji była dowolna dlatego też wybory repertuarowe były bardzo różnorodne i ciekawe. Występom młodych recytatorów uważnie przysłuchiwało się powołane przez organizatora Jury w składzie:

Przewodnicząca Jury – p. Mieczysława Kulicka – Muszyńska,

Członek Jury – p. Agnieszka Juszczyńska,

Członek Jury – p. Krystyna Donica.

Jury w swojej ocenie brało pod uwagę dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny prezentacji. Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

– W kategorii wiekowej Klasy I – III

I Miejsce – Gabriela Świć – kl. III – Szkoła Podstawowa w Lisiowólce

II Miejsce – Małgorzata Gawałko – kl. I – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

II Miejsce – Zuzanna Sak – kl. II – Szkoła Podstawowa w Lisiowólce

III Miejsce – Jadwiga Zaniewska – kl. II – Szkoła Podstawowa w Lisiowólce

– W kategorii wiekowej Klasy IV – VI

I Miejsce – Paweł Tokarski – kl. IV a – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

II Miejsce – Maria Rożen – kl. IV a – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

III Miejsce – Hanna Denisiuk – kl. VI a – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

– W kategorii Klasy VII – VIII

I Miejsce – Aleksandra Grzywaczewska – kl. VII a – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

II Miejsce – Magdalena Samczuk – kl. VII a – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

III Miejsce – Joanna Tokarska – kl. VIII – Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu.

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych decyzją Jury będą reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które odbędą się 20 maja w Radzyniu Podlaskim.

Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz ufundowane przez Gminę Wohyń gadżety, a zwycięzcy dodatkowo uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi od organizatora.

Młodym recytatorom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do osiągania wybranego celu. Za zwycięzców zaś trzymamy kciuki życząc sukcesów podczas eliminacji powiatowych na radzyńskiej scenie.