Szkolny projekt.

W grudniu 2019 roku rozpoczął się w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu projekt realizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ARTOS, pod nazwą “Bądź aktywny – zmieniaj swoją małą ojczyznę”. Dofinansowany jest on ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Właśnie w ramach realizacji projektu w piątek 21 lutego uczniowie klas VI wohyńskiej szkoły, pod opieką pań: Teresy Kowalczyk i Moniki Panasiuk, spotkała się w Gminnym Centrum Kultury w Wohyniu z p. Małgorzatą Zmysłowską będącą koordynatorem projektu z ramienia FIO.

Działanie to odbywało się pod hasłem „Dzień społeczności lokalnej”. Uczniowie wystąpili z prezentacją multimedialną, w której przedstawili działalność lokalnych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury oraz Klubu Seniora. Nie sposób było pominąć w prezentacji Koła Gospodyń Wiejskich w Wohyniu i zespołu śpiewaczego „Wohyniacy”, którzy są najlepszym przykładem na to, jak można aktywnie działać na rzecz swojej małej ojczyzny. Spotkanie zakończyło się wesołą zabawą przy muzyce ludowej w wykonaniu obecnych na prezentacji „Wohyniaków”.