XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłosiła XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W związku z tym zapraszamy najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu.

Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa obchodzi w tym roku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wiejskich szkół podstawowych i ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie a także rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej KRUS. https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/XIkp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf